Ενημέρωση Για β΄ Ξένη Γλώσσα Στην Α΄ Γυμνασίου

Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα "Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου".