Καταγραφή εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11 με ειδικότητα Κολύμβησης

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) που ανήκουν στη Δ/νση Π.Ε. Χανίων και έχουν ειδικότητα στην Κολύμβηση να το γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας έως την Παρασκευή, 10/06/2016.