Εγκύκλιος 11η/01-06-2016

logo_el_dhm
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
 
 
 
 
Χανιά, 01-06-2016
Α.Π.: Φ.31.4/6184
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11η
ΠΡΟΣ: Τους/τις κ.κ. Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Χανίων
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  • κ.κ. Σχολικούς/ές Συμβούλους Δημ. Εκ/σης και Προσχ. Αγωγής
  • Κ.Π.Ε. Βάμου
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Ταχ.  Δ/νση : Ι. Γκερόλα 48Β
Ταχ.  Κώδικας : 731 32   ΧΑΝΙΑ
Πληροφορίες : Δώρα Νιαουνάκη
Τηλέφωνο : 28210 47321
FAX :
28210 47301
E-mail : mail @ dipe.chan.sch.gr
Ιστοσελίδα : www.dipechan.gr
    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
Θέμα 1ο:  «Προγραμματισμός Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017»
Θέμα 2ο:  « Διδασκαλία της 2ης ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017»
Θέμα 3ο:  «Ετήσια Έκθεση  Λειτουργίας ΣΜΕΑΕ/ Τμημάτων Ένταξης/Κατ’ οίκον Διδασκαλίας
Θέμα 4ο:  «Διευκρίνιση για τις εγγραφές στα Ολοήμερα Τμήματα Δημοτικού και Νηπιαγωγείου»
Θέμα 5ο:  « Εκπαιδευτικό Σεμινάριο »
Θέμα 6ο:  «Προληπτικά Μέτρα κατά τη διάρκεια Σχολικών Δραστηριοτήτων»
Θέμα 7ο:  «Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Τμημάτων»
Θέμα 8ο:  «Επιμορφωτικό Σεμινάριο»
Θέμα 9ο:  «Ε νημέρωση για γνωματεύσεις ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  »
Θέμα 10ο:  «Αναζήτηση μαθητών»


 
Θέμα 1ο:«Προγραμματισμός Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017»
ΣΧΕΤ.: Η, με αρ. πρωτ. 87776/Δ1/30-05-2016 Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τον Προγραμματισμό Λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος 2016-2017 καθώς και Αίτηση- Δήλωση Εγγραφής στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 2016-2017, Αίτηση- Δήλωση Εγγραφής στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 2016-2017  .
 
Θέμα 2ο:«Διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017»
ΣΧΕΤ.: Η, με αρ. πρωτ. 87888/Δ1/30-05-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετική με τη διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.
 
Θέμα 3ο:«Ετήσια Έκθεση  Λειτουργίας ΣΜΕΑΕ/ Τμημάτων Ένταξης/Κατ’ οίκον Διδασκαλίας»
ΣΧΕΤ.: Το, με αρ. πρωτ. 396/31-05-2016 έγγραφο  του Σχολικού Συμβούλου 15ης και 16ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Βορείου Αιγαίου- Κρήτης)
Κοινοποιούμε έγγραφο του Σχολικού Συμβούλου 15ης και 16ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ. Τριπολιτάκη Κωνσταντίνου που αφορά την Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας ΣΜΕΑΕ/Τμημάτων Ένταξης/Κατ’ οίκον Διδασκαλίας.
 
Θέμα 4ο:«Διευκρίνιση για τις εγγραφές στα Ολοήμερα Τμήματα Δημοτικού και Νηπιαγωγείου»
ΣΧΕΤ.: Το, με αρ. πρωτ. 289/Υ1/31-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορά Διευκρίνιση για τις εγγραφές στα Ολοήμερα Τμήματα Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.
                                                  
Θέμα 5ο:« Εκπαιδευτικό Σεμινάριο »
ΣΧΕΤ.: Το, με αρ. πρωτ. 78750/Δ2/17-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορά εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο « Μια σύγχρονη διδακτική πρόταση πέρα από τα στενά σύνορα των μαθημάτων» που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
 
Θέμα 6ο:«Προληπτικά Μέτρα κατά τη διάρκεια Σχολικών Δραστηριοτήτων»
ΣΧΕΤ.: Το, αρ. πρωτ. 91936/25-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικό με τα Προληπτικά Μέτρα κατά τη διάρκεια Σχολικών Δραστηριοτήτων που κρίνονται αναγκαία, έτσι ώστε να διαφυλαχτεί  η ατομική υγεία παιδιών και ενηλίκων.
 
Θέμα 7ο:«Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Τμημάτων»
ΣΧΕΤ.: Το, από 30-05-2016 e-mail του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Κοινοποιούμε ηλεκτρονική αλληλογραφία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που αφορά προκηρύξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 1) "Επιστήμες της Αγωγής" και 2) "Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 
Θέμα 8ο:«Επιμορφωτικό Σεμινάριο»
ΣΧΕΤ.: Το, με αρ. πρωτ. 78742/Δ2/17-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορά Επιμορφωτικό Σεμινάριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Apf) στην Αθήνα.
 
Θέμα 9ο:«Ενημέρωση για γνωματεύσεις ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  »
ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π. Φ8/538/2505-2016 έγγραφο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Χανίων
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Χανίων που αφορά ενημέρωση για γνωματεύσεις ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
 
Θέμα 10ο:«Αναζήτηση μαθητών»
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, μόνο σε θετική περίπτωση, αν στο σχολείο σας φοιτούν οι παρακάτω μαθητές:
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣτης ΤΣΑΜΠΙΚΑ Ασημάκη, νήπιο γεν. 19-10-2009
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αποστόλου και της Κωνσταντίνας το γένος Σπύρογλου, μαθήτρια της Ε' τάξης, γεν.30-07-2005
ΚΑΜΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ του Αναστασίου και της Μαριάνθης το γένος Βαξεβάνη, μαθήτρια της Ε' τάξης, γεν.01-11-2005
ΦΑΣ1ΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου και της Χριστίνας το γένος Κολυφά, μαθήτρια της Ε' τάξης, γεν. 25-07-2005
ΑΓΚΑ ΑΡΙΝΤΑ του Ναΐμ και της Ρίτα το γένος Ραμαντάν, μαθητής της Β' τάξης, γεν.02-07-2008
ΑΓΚΑ ΝΕΜΠΙ του Ναΐμ και της Ρίτα τα γένος Ραμαντάν, μαθητής της Β' τάξης, γεν.02-07-2.008
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη και της Σοφίας το γένος Αχμέτ- Ογλού, μαθητής της Ε' τάξης, γεν. 12-11-2004
ΧΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΓΚΕΛΟΒ (Christian Angeiov) του Μαριάυ και της Ανατάνσκα το γένος Βασίλεβ, μαθητής της Β' τάξης, γεν. 12-11- 2007.
ΝΤΟΥΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝ-ΜΙΧΑΙ της Ντουΐκα Μιχάλα, μαθητής της Β' τάξης
ΣΑΚΙΡΩΒ ΙΒΑΝ του ΟΥΡΑΛ και της ΙΡΙΝΑ, μαθητής της Α' τάξης
ΣΚΙΡΩΒ ΜΠΟΓΔΑΝ του ΟΥΡΑΛ και της ΙΡΙΝΑ, μαθητής της ΣΤ' τάξης
ΜΑΛΚΟΛΛΑΡΙ ΜΑΤΙΑΣ του ΑΛΜΠΕΡΙΜ
ΜΠΕΣΗΜ ΕΙΡΗΝΗ της ΜΠΕΣΗΜ ΑΝΙΦΕ, μαθήτρια της Γ' τάξης.
 
Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών ή των Προϊσταμένων των σχολικών μας μονάδων να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής ενυπόγραφα και να τους αποσταλεί στο προσωπικό τους e-mail, όλοι οι εκπαιδευτικοί.
 
 
Ο Διευθυντής Π.Ε. Χανίων
 
Εμμανουήλ Μηλιαράκης