ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Υπηρεσία Εκτύπωσης Μηνιαίων Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

Κατασκευή:Νικόλαος Δόβρος