Εφαρμογή Αυτόματης Δημιουργίας Παρουσιολογίου:

Εφαρμογή Αυτόματης Δημιουργίας Παρουσιολογίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρουσιολόγια όλων των πράξεων εδώ:

Χρήσιμα Έντυπα ΕΣΠΑ (Αναφορές Ανάληψης κ.α.):

Έντυπα ΕΣΠΑ

Εφαρμογή Εύρεσης Πράξης ΕΣΠΑ Που Ανήκει Ο/Η Εκπαιδευτικός:

Εύρεση Πράξης ΕΣΠΑ

Οδηγοί Υλοποίησης Πράξεων:

Οδηγοί Υλοποίησης

Portal Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

Συνδεθείτε με το ΑΦΜ και το Επώνυμό σας για να δείτε την μηνιαία μισθοδοσία σας (Απευθύνεται μόνο σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ)